POSTUP A PRAVIDLA

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla věrnostního programu nazvaného „BONAVITA BODY“ (dále jen „věrnostní program"), ve vztahu ke třetím osobám.

Tato pravidla nemohou být po vyhlášení věrnostního programu měněna – jejich změna je možná pouze za podmínek uvedených v čl. 26. 

Do věrnostního programu se můžete zapojit dvěma způsoby, a to následovně:

A. VYTVOŘENÍ VĚRNOSTNÍHO ÚČTU:

Jak si vytvořit věrnostní účet na internetových stránkách www.bonavitabody.cz:

 •  Klikněte na tlačítko "Přihlásit se" (je umístěno nalevo od nákupního košíku).
 •  Klikněte na tlačítko "Zaregistrujte se".
 •  Vyplňte své údaje a zvolte si silné heslo.
 •  Vyplňte si své kontaktní a doručovací údaje (ušetří Vám to čas při objednávání dárků, již nebudete tyto údaje muset vyplňovat).
 •  Potvrďte souhlas s pravidly programu, potvrďte celý záznam a registrace je hotová.
 •  Na zadaný e-mail Vám přijde potvrzení o registraci + přidělené věrnostní číslo (např. BB12345). 

Jak si objednat dárek:

 • Body nalepte do věrnostní tabulky a pošlete na adresu: BONAVITA, spol. s r.o., Hlavní 32, 251 63  Kunice - Vidovice (nezapomeňte ČITELNĚ připsat své věrnostní číslo, ať víme, komu máme zaslané body potvrdit a připsat na účet).
 • Jakmile k nám Vaše body dorazí poštou, my tyto body zkontrolujeme, jestli odpovídají platným pravidlům a pokud budou body odpovídat pravidlům soutěže, budou tyto body shledány platnými a potvrzeny na Vašem věrnostním účtu. Každý bod, který bude zaslán pořadateli, musí být celistvý a čistý. Datum minimální spotřeby musí být bez problémů čitelné a jednoznačně identifikovatelné.
 •  Pokud Vám připíšeme body na Váš účet budete si moci od tohoto okamžiku objednat vybrané dárky. O připsání bodů na věrnostní účet budete informováni e-mailem.
 •  Za body v kolonce "Stav Vašeho účtu" si pak můžete objednat dárky (stejně jako v klasickém e-shopu, jen ne za peníze, ale za Vámi nasbírané věrnostní body dle pravidel věrnostního programu). Po objednání Vám přijde e-mail s informací, že Vaši objednávku dárků potvrzujeme.
 •  Jakmile Vám bude dárek expedován, bude Vám odeslán e-mail s informací, že již máte dárek na cestě. Poštovné neplatíte, to platíme my.

 

B. BEZ VYTVOŘENÍ VĚRNOSTNÍHO ÚČTU:

Jak si objednat dárek, když nechci vytvořit věrnostní účet na stránkách www.bonavitabody.cz:

 •  Je samozřejmě možné si objednat dárek i bez registrace na těchto stránkách.
 •  Nalepte body, které máte již doma nasbírány vystřižením z Vámi zakoupených výrobků BONAVITA, spol. s r.o., na věrnostní tabulku a připište k ní své jméno, adresu a jaký dárek či dárky jste si vybrali. Tyto body pak pošlete na adresu BONAVITA, spol. s r.o., Hlavní 32, 251 63  Kunice - Vidovice.

Jakmile k nám Vaše body dorazí poštou, my tyto body zkontrolujeme odpovídají-li platným pravidlům. Pokud budou body odpovídat pravidlům soutěže, budou tyto body shledány platnými. Každý bod, který bude zaslán pořadateli, musí být celistvý, čistý a datum minimální spotřeby musí být bez problémů čitelný a jednoznačně identifikovatelný.

 •  Pokud budou body uznány za platné, zašleme Vám vybraný dárek.

JAK LEPIT BODY A JAK JE POSLAT:

 •  Body z Vámi zakoupených výrobků BONAVITA, spol. s r.o., je nutné vystřihovat společně s datem minimální trvanlivosti (přesně tak, jak u nich naznačuje symbol nůžek a čárkované ohraničení)BODY BEZ DAT MINIMÁLNÍ TRVANLIVOSTI NEBUDOU UZNANÉ JAKO PLATNÉ!
 •  Vystřižené body lepte na věrnostní tabulku, kterou si stáhnete a následně vytisknete z těchto stránek. Pokud nemáte možnost věrnostní tabulku vytisknout, lepte body přehledně na čistý list papíru velikosti A4 (21 x 29 cm). Na každý list papíru je možno nalepit maximálně 16 polí s příslušnými body. Sečtěte počet bodů na listu. Napište na zadní list papíru kolik je na jednom listu bodů a kolik bylo celkem posláno bodů a Vaši adresu kam máme dárek poslat.
 •  Je vhodné poslat body DOPORUČENĚ poštou. Může se stát, že body se někde po cestě ztratí. Pokud toto nastane, můžeme společně prověřit Českou poštu a pak alternativně tyto nedoručené body uznat.

KDY DÁREK DOSTANU?

Počet přišlých bodů je velmi vysoký. Snažíme se rychle na Vaše dopisy reagovat, bohužel z důvodu velkého nárůstu přicházejících bodů se doba dodání prodloužila na 2 - 3 měsíce. Tímto Vás chceme požádat o strpení ve vyřizování Vašich objednávek dárků. Snažíme se Vám vyhovět co nejrychleji, bohužel z kapacitních důvodů se termín dodání prodloužil. Děkujeme za pochopení.

REKLAMACE NEDODANÉHO DÁRKU

V případě, že zákazníkovi nebyl dárek doručen do 3 měsíců od doručení bodů, zákazník má právo podat reklamaci na nedodaný dárek. 

V případě, že zákazníkovi nebyl dárek doručen do 9 měsíců od doručení bodů a zákazník v této lhůtě nepodal reklamaci, nárok na dárek zaniká.

PRO KOHO JE VĚRNOSTNÍ PROGRAM URČEN?

 • Zapojit se do věrnostního programu mohou spotřebitelé z ČR a SR (PROSÍME SLOVENSKÉ ZÁKAZNÍKY, ABY U BODŮ UVÁDĚLI I SVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO).
 • Z věrnostního programu jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti BONAVITA, spol. s r.o. a ostatních na této akci spolupracujících společností. V případě, že se účastníkem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, dárek nebude předán.
 • Za děti do 18-ti let vyřizuje účast ve věrnostním programu jejich zákonný zástupce.

S JAKÝMI VÝROBKY SE LZE DO PROGRAMU ZAPOJIT:

Zapojit můžete pouze s výrobky, na kterých jsou umístěny věrností body. Výrobky bez bodů nejsou do našeho věrnostního programu zahrnuty.

TERMÍN TRVÁNÍ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU:

Věrnostní program "BONAVITA BODY" probíhá nepřetržitě.

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu BONAVITA spol. s r.o., Hlavní 32, 251 63  Kunice - Vidovice.

UPOZORNĚNÍ:

 •  Počet jednotlivých cen je omezen a provozovatel věrnostního programu si vymiňuje právo měnit ceny v průběhu věrnostního programu v případě vyčerpání zásob.
 •  Vymáhání účasti ve věrnostním programu "BONAVITA BODY" nebo dárků právní cestou je vyloučeno.

Kompletní podrobná pravidla věrnostního programu naleznete  – zde